Erniesoft privacy PolicyPrivacyreglement Erniesoft B.V.

Erniesoft B.V. gaat zorgvuldig om met privacygevoelige informatie. In dit privacyreglement kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door Erniesoft B.V. vastgelegd?


1. Uw naam, straatnaam, huisnummer en eventuele toevoegingen en andere contactgegevens
zoals telefoonnummer en e-mailadres.
2. De afgesloten overeenkomsten en opdrachtbevestigingen.
3. Uw Kamer van Koophandel uittreksel.

 

Waar gebruikt Erniesoft B.V. deze gegevens voor?
Indien u een klant bent van Erniesoft B.V. of u heeft informatie opgevraagd bij Erniesoft B.V. dan
gebruikt Erniesoft B.V. uw gegevens om de verplichtingen, die voortvloeien uit de gesloten
software overeenkomsten en opdrachtbevestigingen uit te voeren.

Gegevensopslag
Alle gegevens worden opgeslagen in ons informatiesysteem onder uw persoonlijke geanonimiseerde
relatiecode.


Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Indien u een klant bent: Alleen medewerkers van Erniesoft B.V. hebben direct toegang tot uw
gegevens. Voorts worden bepaalde gegevens verstrekt aan derde partijen in specifieke gevallen:


1.

Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan onze
partners indien u binnen onze software ook gebruikt maakt van software of hardware van
een derde partij zoals een boordcomputer of een kaart van PTV;

2.

Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan een
gecontracteerde gerechtsdeurwaarder of incassobureau bij een betalingsachterstand;

3.

Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan onze
advocaat in het geval van een geschil;

4.

Uw NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummer en e-mailadres worden, alleen met uw
toestemming, verstrekt aan een collega bedrijf voor een referentiebezoek;

 

Commerciële doeleinden
Erniesoft B.V. verstrekt uw persoonsgegevens in geen enkel geval zonder uw expliciete
toestemming aan derde partijen die als doel hebben u te benaderen voor commerciële doeleinden.

Beveiliging en bewaartermijn
Erniesoft B.V. zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden
beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige
vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde
doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen, of voor het oplossen van
eventuele geschillen (alles in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn).

Inzage, correctie en verwijdering
Uw verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u schriftelijk richten aan ons
kantoor via info@erniesoft.nl. Erniesoft B.V. zal uw verzoek in beginsel beantwoorden binnen vier
weken. Erniesoft B.V. zal uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen tenzij en voor
zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende
redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?
Wij nemen uw privacy zeer serieus. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met ons
kantoor via telefoonnummer 010-7951831 of stuur een e-mail naar info@erniesoft.nl.

Search