EDI Koppeling

Wat is EDI?

Electronic data interchange (EDI) is een generieke term voor de elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, reke...

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) koppeling

Erniesoft heeft een koppeling met CBS gebouwd. Met de nieuwe koppeling kunnen de administratieve lasten sterk worden ve...