e-Lips TMS

Routeplanning

Routeplanning Voor planningsdoeleinden zijn er in de basis twee planschermen beschikbaar. Beschikbare basis functi...

Facturatie

Facturatie e-Lips TMS Afgeronde transportopdrachten kunnen via de ‘factuur-verzamel’ functie, verzameld worden tot nieuw...

Voormelden

Voormelden Vanuit e-Lips TMS kunt u containers voormelden bij Portbase, DP World, PSA en Dakosy. Vanuit de plansc...

Integratie Boordcomputer

Integratie Boordcomputer De e-lips TMS software kan aan een boordcomputer worden gekoppeld en onder andere volgende take...

Koppeling Boekhoudpakket

Verkoop Facturen Uw verkoop facturen maakt u eenvoudig en snel aan in e-Lips TMS op basis van vooraf per klant vastgeleg...

Koppelingen

Koppelingen e-Lips TMS Transportbedrijven hebben aan alle kanten tijdwinst door het gebruik maken van koppelingen. Met v...

Communicator

Communicator Middels de e-lips TMS software kan automatische gecommuniceerd worden met alle betrokken partijen en system...

Import Module

Import module orders Middels de e-lips TMS software kunnen transportopdrachten automatisch worden geïmporteerd op basis...

Stalling Module

Stalling Module Heeft u afgekoppelde trailers en wilt u graag weten waar ze zich op welk moment bevinden? Wilt u weten m...

Klantenbeheer

Klantenbeheer Klantenbeheer is om belangrijke informatie over de klanten bij te houden in e-Lips Transport Management S...

Document Beheer Module

Documenten Beheer U kunt documenten beheren in uw Transport management Systeem e-Lips. Gescande documenten, passen...

Materialen Beheer

Materialen Beheer Materialen beheer is om informatie van chauffeurs en materialen bij te houden in e-Lips TMS. In...

e-Lips Community

e-Lips Community e-Lips community is het samenwerking platform van e-Lips TMS. Alle e-Lips gebruikers kunnen met elkaar...

Erniesoft Academy

Erniesoft Academy Erniesoft geeft na de implementatie een gebruikersopleiding van de “e-Lips TMS softwa...

PDF To Order

PDF To Order PDF To Order is één van de belangrijkste tool die in e-Lips Community gebruikt wordt. Per dag ontvangen tra...

Contracten Module

Contracten Module De kost van transportopdrachten en ritten kunnen worden bepaald aan de hand van prijsafspraken die vas...

Inkoop Module

Inkoop Module Beheer de inkoopkosten en opbrengsten van uw transportopdrachten. Met de Inkoopmodule kunt u inkoop nota’s...

Offerte Module

Offerte Module Prijsaanvragen van transportaanvragers kunnen verwerkt worden tot een offerte en per e-mail teruggekoppel...

Charter Afreken Module

Charter Afreken Module Wanneer u met charters werkt worden aan de hand van vooraf ingestelde afspraken de charters getar...

Diesel Module

Diesel Module In de ‘Diesel module’ kunnen de dagelijkse dieselprijzen worden bijgehouden. Het systeem bepaalt aan het e...

Automatisch Factureren

Automatisch Factureren Met deze module worden facturen automatisch</st...

Automatisch Mailen

Automatisch Mailen e-Lips TMS biedt de mogelijkheid om uw administratieve en logistieke processen bij het transport voll...

CMR Controle

CMR Controle Met e-Lips Transport Management Systeem is het mogelijk om de contracten en prijs afspraken die gemaakt zij...

Vestiging

Vestiging Transportbedrijven met meerdere vestigingen kunnen gebruik maken van de module 'Vestiging'. De module biedt op...

Autorisatiegroep

Autorisatiegroep In e-Lips TMS kunt u gebruik maken van autorisatiegroepen. in het kader van de privacywet AVG/GDPR is h...

Management Module

Management Module Deze module kan gebruikers managementinformatie verschaffen. Met deze module heef...

ETA Module

ETA Module Met de ETA Module  (ETA 'estimated time of arrival') worden er voor de ritten ETA berekend. Hierdoor weet u w...

PTV TLN Kaart Module

PTV TLN Kaart Module De Kaart module geeft een xServer landkaart weer, waarop de route van geselecteerde transportopdrac...

SMS Module

SMS Module Transportopdrachten kunnen per SMS bericht verstuurd worden naar mobiele telefoontoestellen vanuit de elips T...

Scan to order

Scan to Order Met deze module is het mogelijk om bijlagen te importeren in e-Lips TMS en koppelen aan diverse onderdelen...