Nieuw Pre-Planbord in e-Lips TMSPre-planbord is een nieuw planbord gemaakt om op een flexibele manier ritten vol automatisch vooruit te plannen. Die flexibiliteit wordt behaald door functionaliteiten van Excel en van de truck planning in e-Lips te combineren in één planbord.

Een aantal functionaliteiten van de Automatische Route Planner:

Automatisch Plannen:

In het planbord is het mogelijk dat er volautomatisch gepland wordt. Het systeem creëert een planvoorstel m.b.v. restricties en vooraf ingestelde algoritmes. Het systeem verdeelt de orders over de ritten en ontstaat een slimme geautomatiseerde planvoorstel. Binnenkort krijgt u meer informatie over de mogelijkheden voor het automatisch plannen.  

Stijlen van tekst

In het planbord is het mogelijk om de data te stijlen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de lettertype en de lettergrootte te veranderen. Ook kan de achtergrond kleur van de data en de tekst kleur worden veranderd. Hierdoor kan zelf de stijl van het planbord worden gekozen.

Conditionele formatering

Het is mogelijk de data in het planbord te stijlen op basis van zelf opgestelde regels. Een regel kan bijvoorbeeld zijn: geef een rit een gele kleur als de rit in het planbord wordt geplaatst. Door deze regels kan er dus automatisch een stijl worden toegepast op basis van een gebeurtenis.

Drag en drop

Het slepen en neerzetten van ritten is een belangrijke functionaliteit. Het is mogelijk om ritten in het planbord rond te slepen en neer te zetten. Daarnaast is het ook mogelijk om vanuit externe bronnen data te slepen. Zo is het mogelijk om ritten vanuit de rittentabel te slepen naar het planbord.

Sorteren en filteren

Door middel van en sorteren en filteren, is het mogelijk om snel noodzakelijke data weer te geven.